Tanken är att Inez ska paras under sensommaren/hösten 2019. Vem den blivande pappan är, är inte bestämt.